Trycksaker

Av dina idéer skapar vi tryckfärdiga original.
Vi hjälper dig med layout, sättning av text, illustrationer, inscanningar och logotyper.
Berätta för oss vad du vill ha gjort så utformar vi ett förslag.
Du har kanske redan en skiss eller ett manus i din dator som vi kan jobba vidare med.
Vi tar hand om färg- och bildbehandling, om upplösning och repro, allt för att nå ett resultat som du är nöjd med .